Vision


      เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงให้ตรงหรือเหนือกว่ามาตรฐานใดๆ ในโลก


พันธกิจ


1. สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค

2. มุ่งเน้นที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

3. ปฏิบัติต่อผู้บริโภค คู่ค้า และพนักงาน เสมือนญาติสนิท

4. สนับสนุนให้ผู้พิการทางการได้ยินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรับรอง


...
...

ประวัติ


             บริษัท ดิวดรอป เชียงใหม่ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1971 โดย ดร.วิชัย วงศ์ไชย ด้วยความรู้เรื่องน้ำกลั่นที่ได้เรียนรู้มาจากบิดา (นายหลาน วงศ์ไชย) ประกอบกับการมองเห็นโอกาสที่ทหารอเมริกันมาตั้งค่ายเรดาร์ที่ อ.เกาะคา จ.ลำปาง จึงคิดที่จะผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดขายให้กับฐานทัพของทหารอเมริกา ในขณะนั้นยังไม่มีการตั้งมาตรฐานน้ำดื่มบรรจุขวดจากองค์การอาหารและยา ดร.วิชัย วงศ์ไชย จึงส่งน้ำดื่มที่ผลิตออกมาไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อผลตรวจออกมาว่าน้ำดื่มทีผลิตนั้นสะอาดและปลอดภัยที่จะดื่ม ดร.วิชัย วงศ์ไชย จึงเริ่มจำหน่ายน้ำดื่มไปให้กับฐานทัพทหารอเมริกันใน อ.เกาะคา จ.ลำปาง และจำหน่ายให้กับคนท้องถิ่น ธุรกิจน้ำดื่มบรรจุดขวดเริ่มมาจากการเป็นธุรกิจที่ทำกันในครอบครัวจนกลายมาเป็นรูปแบบบริษัทในปัจจุบันด้วยความช่วยเหลือจากพี่และน้องของ ดร.วิชัย วงศ์ไชย คือ นางสาวละออ วงศ์ไชย และนายธนู วงศ์ไชย ภายหลังจากการเริ่มทำธุรกิจได้ไม่นาน ดร.วิชัย วงศ์ไชย ได้ไปเรียนต่อที่เมืองเมมฟิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างที่เรียนต่อได้ฝึกงานกับบริษัทผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดชื่อ “ Continental water conditioning ” เมื่อเรียนจบจึงนำความรู้เรื่องการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดมาปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำดื่มของบริษัทให้มีมาตรฐานน้ำดื่มตามมาตรฐานอเมริกา